My Documents pile green

 

OBRAZLOŽENJE

Nacrta prijedloga Odluke o komunalnom redu

                                                                       

Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18 i 110/18) - dalje u tekstu: Zakon, stupio je na snagu dana 4. kolovoza 2018. godine. Danom njegovog stupanja na snagu prestao je važiti Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) koji je prvi put donesen 1995. godine i do donošenja novog Zakona je značajan broj puta mijenjan, odnosno dopunjavan.

Zakonom su određena načela, način obavljanja i financiranja komunalnog gospodarstva te ostala pitanja glede svrhovitog obavljanja komunalnih djelatnosti, pri čemu se pod pojmom komunalnog gospodarstva, u smislu toga Zakona, podrazumijeva obavljanje komunalnih djelatnosti, a naročito pružanje komunalnih usluga od interesa za fizičke i pravne osobe, te financiranje građenja i održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture kao cjelovitog sustava na području općina.

Zakon o komunalnom gospodarstvu, koji je do donošenja novog Zakona bio na snazi, u određenom broju slučajeva mijenjan je drugim zakonima te su tim zakonima u većoj ili manjoj mjeri paralelno uređena pitanja vezana uz određenu komunalnu infrastrukturu, njezino građenje i financiranje njezina građenja odnosno definiranja određenih komunalnih djelatnosti.

Novi Zakon osigurao je normativne uvjete kako bi se nejasnoće uočene u provedbi razriješile te kako bi se poboljšali uvjeti za provedbu komunalnog reda na području jedinica lokalne samouprave.

S tim u vezi, članak 130. Zakona propisuje da će jedinice lokalne samouprave donijeti odluke o komunalnom redu u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu navedenog Zakona.

Člankom 104. stavkom 1. Zakona određeno je kako u svrhu uređenja naselja te uspostave i održavanja komunalnog reda u naselju predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o komunalnom redu kojom se propisuje:

ü  uređenje naselja, koje obuhvaća uređenje pročelja, okućnica i dvorišta zgrada u vlasništvu fizičkih ili pravnih osoba u dijelu koji je vidljiv površini javne namjene, te određivanje uvjeta za postavljanje tendi, reklama, plakata, spomen-ploča na građevinama i druge urbane opreme te klimatizacijskih uređaja, dimovodnih, zajedničkih antenskih sustava i drugih uređaja na tim zgradama koji se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole i glavnog projekta,

ü  način uređenja i korištenja površina javne namjene i zemljišta u vlasništvu jedinice lokalne samouprave za gospodarske i druge svrhe, uključujući i njihovo davanje na privremeno korištenje, građenje građevina koje se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole i glavnog projekta te održavanje reda na tim površinama,

ü  uvjete korištenja javnih parkirališta, javnih garaža, nerazvrstanih cesta i drugih površina javne namjene za parkiranje vozila,

ü  održavanje čistoće i čuvanje površina javne namjene, uključujući uklanjanje snijega i leda s tih površina.

Dakle, predloženom Odlukom uglavnom su uređena navedena područja na način da su:

-jasnije određeni poslovi i ovlasti komunalnih redara,

-prošireno je održavanja komunalnog reda na zemljišta u vlasništvu Općine za gospodarske i druge svrhe, nerazvrstane ceste i druge površine namijenjene za parkiranje vozila,

- propisani su uvjeti postavljanja tendi, reklama, plakata, spomen-ploča na građevinama i druge opreme te klima, antenskih sustava i drugih uređaja koji se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole i glavnog projekta, te

- uređen način održavanje čistoće i čuvanje površina javne namjene, uključujući uklanjanje snijega i leda s tih površina.

            Slijedom iznijetog predlaže se donošenje odluke u priloženom tekstu.

 

Prilozi:

docObrazac

pdfODLUKA O KOMUNALNOM REDU

docIZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU  SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O NACRTU PRIJEDLOGA ODLUKE O KOMUNALNOM REDU

Brojač posjeta

Danas 35

Jučer 54

Ovaj tjedan 138

Ovaj mjesec 1221

Sveukupno 158807

Stranice općine Gundinci

 

Općina Gundinci

Načelnik: Ilija Markotić

Sjedište: Gundinci 35222
Adresa: Stjepana Radića 4
Telefon: 035 487 008
Fax: 035 487 008
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Gundinci.hr

Stranice lokalne zajednice

Sva pitanja u vezi stranice, članaka, udruga postaviti na mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  . Također, ako imate kakav prijedlog, želite pomoći u izradi stranice, imate neke zanimljive fotografije, slobodno se javite kako bi poboljšali i nadopunili stranice! 

 

 

Vijesti iz zemlje i svijeta

Idi na vrh